Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch năm 2021 Quốc hội giao Mục tiêu phấn đấu năm 2021 của Chính phủ Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá 1 Tốc...

Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế – xã hội...

Theo Báo cáo số 539/BC-BKHĐT ngày 01/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Nội dung chi tiết xem file đính kèm) File đính kèm: 539.BC.BKHDT.pdf Bộ...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hành động triển khai...

(MPI) - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ký Quyết định số 82/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị...

Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 6/2020

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn...
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được RISED chấp thuận bằng văn bản