Viện trưởng: Thạc sỹ, Kỹ Sư Chúc Kim Vinh 

Điện thoại: 0901.700.111

Email: Chuckimvinh@gmail.com

 Phó Viện trưởng: Đại tá, PGS. TS, Nhà báo Phạm Đình Xinh (Nguyên Phó tổng Biên Tập- Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Nguyên Q. Trưởng khoa Luật – Học Viện Cảnh sát Nhân Dân – Bộ Công An).

Điện thoại: 0969.882.127

Email:

Phó Viện trưởng: Đại tá, GS.TS Bùi Minh Trung (Nguyên Trưởng khoa Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy – Học viện CSND – Bộ Công An)

Điện thoại: 0912.370.247

Email: