1. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đào tạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 • Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Số đăng ký Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ : A-2159 ngày 03/12 /2019.
 • Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á Việt Nam- Quyết định số 118 – 2019/ QĐ-TWH ngày 22/11/2019. 
 • Giám đốc: Phạm Thị Ánh Tuyết
 • Chi nhánh Đồng Tháp: Xã An Nhơn – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp
 • Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Trung tâm hỗ trợ pháp luật và chính sách phát triển cộng đồng.

 • Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Số đăng ký Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ : A-2222 ngày 23/04/2020.
 • Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á Việt Nam- Quyết định số 10- 2020/QĐ -TWH ngày 10/04/2020.
 • Giám đốc: Võ Văn The
 • VPGD Đồng Tháp: Xã An Nhơn – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp

3. Trung tâm quản lý chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

 • Bộ Khoa Học và Công Nghệ – Số đăng ký Hoạt Động Khoa Học Và Công Nghệ : A-2247 ngày 08/07 /2020.
 • Hội Nghiên Cứu Khoa Học Đông Nam Á Việt Nam- Quyết định số 34 – 2020/QĐ -TWH ngày 30/06/2020.
 • Giám đốc : Nguyễn Thị Huyền Trang
 • Phó Giám đốc: Thượng tá, Thạc sỹ Đàm Thị Thu.