Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chỉ huy giao thông trong...

(Đặc san PTKTXH số (2)18/2022) - Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) - Trung tâm kinh tế, xã hội lớn có vị trí và...

Tìm hiểu quy định của pháp luật về pháp nhân thương mại phạm tội...

(Đặc san PTKTXH số (2)18/2022) - Pháp nhân thương mại và những quy định có liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội...

Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức doanh nghiệp để phát triển...

(ĐSPTKT - XH)- Các chuyên gia đã nhận định rằng, chuyển đổi số chính là cơ hội và thách thức trong sự lan tỏa...
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được RISED chấp thuận bằng văn bản