Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế – xã hội tháng 01 năm 2021 và dự báo tình hình, kịch bản điều hành 6 tháng năm 2021

Theo Báo cáo số 539/BC-BKHĐT ngày 01/02/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nội dung chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:
539.BC.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Dẫn theo nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=48793&idcm=293