Điều chỉnh quy hoạch chung KKT mở Chu Lai

Xây dựng KKT mở Chu Lai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch có diện tích khoảng 27.040 ha, bao gồm thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam Thăng và phường An Phú thuộc thành phố Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng KKT mở Chu Lai phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng KKT mở Chu Lai phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam. Xây dựng KKT mở Chu Lai thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics và sản xuất nông nghiệp của vùng và khu vực, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Xây dựng KKT mở Chu Lai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam; có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả. Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc KKT.

KKT mở Chu Lai có tính chất là KKT biển đa ngành, đa lĩnh vực. Một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Là khu vực phát triển đô thị; là trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không; trung tâm khí – điện và sản phẩm hóa dầu; công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao; trung tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và là trung tâm du lịch dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng Chu Lai – Kỳ Hà.

Đồng thời, là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; cửa ngõ kết nối ra biển Đông của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Quy mô dân số hiện trạng KKT mở Chu Lai là 128.094 người; dự báo sơ bộ quy mô dân số đến năm 2035: Khoảng 550.000-600.000 người.

Dự báo đất xây dựng công nghiệp năm 2035 khoảng 5.000 ha; quỹ đất xây dựng các khu chức năng đô thị, du lịch dịch vụ đến năm 2035 khoảng 7.000 ha.

Các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật áp dụng theo yêu cầu của quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành đối với đô thị loại II cho khu vực phát triển đô thị và quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành đối với các khu chức năng khác.

Quy hoạch phù hợp với bối cảnh phát triển mới

Nội dung nghiên cứu quy hoạch cần đảm bảo các yêu cầu cụ thể như: Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng; phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển; tổ chức không gian và phân khu chức năng; quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng thuộc KKT mở Chu Lai; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội và hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất các dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện…

Trong đó, phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển cần xác định các tiềm năng và động lực chính phát triển KKT trên cơ sở nghiên cứu các dự báo, định hướng của quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành liên quan đến sự phát triển của KKT. Dự báo phát triển về kinh tế, xã hội, dân số, lao động và đất đai. Dự báo sự thay đổi của môi trường tự nhiên do sự tác động của đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội; dự báo nhu cầu sử dụng đất, quy mô các khu chức năng của KKT theo từng giai đoạn; dự báo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng cho khu vực.

Tổ chức không gian và phân khu chức năng cần xác định tầm nhìn của KKT mở Chu Lai đến năm 2050. Định hướng phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị đến năm 2035 cần nghiên cứu, rà soát, kế thừa hợp lý các kết quả nghiên cứu đồ án quy hoạch chung xây dựng KKT mở Chu Lai và các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch ngành liên quan với KKT mở Chu Lai đã được phê duyệt.

Đề xuất cấu trúc phát triển, tổ chức không gian các khu chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển mới, các khu vực theo định hướng quy hoạch chung xây dựng năm 2004 cần giữ ổn định; các khu vực theo định hướng quy hoạch chung xây dựng năm 2004 cần điều chỉnh; các khu vực phát triển mới. Cần nghiên cứu giải pháp cải tạo các khu vực dân cư hiện hữu, các khu chức năng vùng đệm hỗ trợ phát triển, các khu đô thị và khu vực nông thôn trong KKT…

Quyết định nêu rõ, thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt./.

Liên Trang[:]