Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được RISED chấp thuận bằng văn bản