Ban hành 14 văn bản QPPL trong tháng 6/2020

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 14 văn...
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không được RISED chấp thuận bằng văn bản