Ban lãnh đạo Viện

 

 Viện trưởng: Kỹ Sư Chúc Kim Vinh 

Điện thoại: 0901700111

Email: Chuckimvinh@gmail.com

 Phó Viện trưởng: Đại tá, PGS. TS, Nhà báo Phạm Đình Xinh (Nguyên Phó tổng Biên Tập- Tạp chí Cảnh sát nhân dân, Nguyên Q. Trưởng khoa Luật – Học Viện Cảnh sát Nhân Dân – Bộ Công An).

Điện thoại: 0969882127

Email:

Phó Viện trưởng: 

Điện thoại: 

Email:

 Phó Viện trưởng: 

Điện thoại: 

Email: